Algemeen

VACATURE

Door Gilsing lokale media

We zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden, speciaal voor de functie van secretaris en voorzitter.

De Adviesraad Sociaal Domein Maasgouw is een adviesorgaan van B&W over alles wat met de Wmo, Participatiewet en de Jeugdwet te maken heeft.
Deze Adviesraad Sociaal Domein Maasgouw bestaat uit twee raden: De Participatieraad en de Wmo-raad.

De Wmo-raad houdt zich bezig met alles wat er in de samenleving afspeelt. Signalen vanuit de achterban zoals jeugd , gehandicapten, verenigingen,
Wmo-cliënten en senioren proberen we als Wmo-raad op te vangen en kaarten het op gemeentelijk niveau aan.
Een andere taak is het geven van advies, gevraagd en ongevraagd, aan B&W in nieuwe beleidsstukken en verordeningen.

We zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden, speciaal voor de functie van secretaris en voorzitter.
Andere bestuursleden zijn uiteraard ook van harte welkom.
Wie durft deze uitdaging aan? Bel voor inlichtingen naar Jessy van Houtum telefoon 0475-463439. Indien u interesse heeft, volgt er een kennismakingsgesprek met de voorzitter en secretaris.

We zien uw reactie graag tegemoet, het liefst per email: info@asdmaasgouw.nl 
Meer informatie over de adviesraad Sociaal Domein Maasgouw kunt u vinden op onze nieuwe website: www.asdmaasgouw.nl 

 

|Doorsturen

Agenda


>>> Klik hier voor de complete Agenda.
Ingezonden Jouw nieuws

Vacatures


Sjnabbeltjes

Laatste reacties