Herdenking Bevrijding Thorn 2017


Ook dit jaar zal de bevrijding van Thorn door de brigade Piron weer gevierd worden. In tegenstelling tot voorafgaande jaren zal dit jaar het defilé geen doorgang vinden. Door de grote inzet van het regiment 5 e Linie ( de opvolger van de brigade Piron ) in de Belgische steden vanwege de terroristische aanslagen is het niet mogelijk om voldoende manschappen te leveren voor het defilé.Het regiment en de stichting Herdenking Bevrijding Thorn betreuren dat deze traditie dit jaar geen doorgang kan vinden. Maar beiden zijn ervan overtuigd dat deze traditie in de komende jaren weer hersteld kan worden. Uiteraard vinden de overige onderdelen van de herdenking van de bevrijding wel plaats. Het programma ziet er als volgt uit: 10.30 plechtige overdracht door groep 8 aan groep 7 op de basisschool van het onderhoud van het monument aan de Kerkberg 13.30 een programma voor de jeugd in en rondom Thorn 17.45 plechtigheid aan de Beekstraat 18.15 plechtigheid aan de Kerkberg 18.45 plechtigheid op de Wijngaard Aansluitend aan de plechtigheden is er voor de genodigden een borrel in het Cultuurhuis aan de Wijngaard in Thorn. De herdenking van de bevrijding van Thorn door de brigade Piron ligt vast in de traditie van Thorn en zal daar altijd mee verbonden zijn. De stichting realiseert zich wel dat de wijze van herdenken en het levendig houden van de herinnering aan die bevrijding naar de toekomst op een andere manier moeten worden ingevuld. De jaarlijkse overdracht van het monument aan de Kerkberg aan de jeugd is een goede manier om de herinnering levend te houden en de ervaringen over te dragen op de jeugd. Onlangs zijn de kinderen van groep 7/8 nog een dag in Leopoldsburg geweest om naast een aantal sportieve prestaties ook het museum daar te bezoeken. In 2019 zal het 75 jarig jubileum van de bevrijding van Thorn gevierd worden. De stichting is nu al bezig met het ontwikkelen van ideeën om op grootste wijze dit jubileum

|Doorsturen