Algemeen

Wordt 30-jarige inzet eindelijk beloond?


Wordt 30-jarige inzet voor “eigen zaal” van de Koninklijke van Thorn eindelijk beloond? Dat is de vraag, gesteld in augustus vorig jaar, die binnenkort een antwoord krijgt. Wordt door de gemeente Maasgouw wel of niet financiële steun verleend? De karakteristieke bovenzaal van de Koninklijke is dringend toe aan verbetering. Dat zien en ervaren de muzikanten en bezoekers van repetities elke week opnieuw. Een liftinstallatie en bergruimte kunnen niet langer worden gemist. Het alsmaar uitgebreide instrumentarium en de kwetsbaarheid daarvan bij transport stellen totaal andere eisen dan dertig jaar geleden. Intussen een half jaar ligt er een subsidieverzoek bij de gemeente waarop een definitief antwoord wordt verwacht. De gemeente is tot nu toe terughoudend omdat de harmoniezaal geen eigendom van de gemeente is. De harmonie heeft intussen jarenlang zelf voor de instandhouding van haar zaal gezorgd. Gesteund door de achterban en met eenmalige hulp van de vroegere gemeente Thorn bij de start in 1990. Daarmee is deze vereniging een pionier op het gebied van burgerparticipatie geweest. Er zou nu geen probleem zijn wanneer de gemeente in 1990 de zaal van de harmonie had overgenomen. Ondertussen is elders in de gemeente Maasgouw sprake geweest van forse inzet van gemeentelijke gelden voor accommodatiebeleid. Woensdag 21 maart a.s. worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Tegen deze achtergrond heeft de Koninklijke Harmonie de gemeente opnieuw aangeschreven en zijn de politieke partijen in de raad uitgenodigd om op maandag 12 maart a.s. een werkbezoek aan de zaal te brengen om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de problematiek. De vereniging onderneemt al deze acties in de hoop dat in het coalitieakkoord van het nieuwe college concreet uitzicht op hulp wordt vastgelegd.
Op de verenigingswebsite (www.kht.nl) is meer informatie te vinden. Sympathisanten kunnen adhesie betuigen via mailadres adhesie@kht.nl
|Doorsturen