Gilsing lokale media

Gilsing lokale media is een uitgever van 47 ultra lokale weekbladen in de regio Midden Limburg. Met ultra lokaal bedoelen we dat er een blad is voor elk dorp of wijk in deze regio. Met een oplage van ruim 73.000 exemplaren worden zo’n 175.000 lezers bereikt. Het concept van Gilsing heeft als basis dat een lokale ondernemer een advertentie zet in zijn eigen dorp of wijk en met een geringe bijbetaling ook zijn advertentie kan doorplaatsen in de aangelegen dorpen of wijken waar ook een gedeelte van zijn klanten woont. Hiermee kan hij precies een keuze maken in welke plaats hij wil adverteren en betaalt alleen voor de plaatsen waar zijn klanten zitten . Gekoppeld aan ieder weekblad is er in elk dorp of wijk een digitaal platform actief met dezelfde naam als het blad. Dat zorgt ervoor dat het platform continue gevuld wordt met nieuwe informatie. Ook kunnen ondernemers, verenigingen en particulieren zelf nieuws plaatsen. Op deze manier bereiken we naast de papieren lezer ook de digitale. Verder biedt het de mogelijkheid meer actuele informatie te verstrekken die normaal niet in de bladen komt. Daarnaast is er voor elk dorp een facebook pagina met dezelfde naam waarmee de sociale media ook hun aandacht krijgen. De ontwikkeling van een Gilsing App, waar nu de laatste hand aan wordt gelegd, en waarmee de lezer en de adverteerder nog dichter bij elkaar komen, is het laatste stukje waarmee de communicatie via alle media wordt gecompleteerd. Door deze crossmediale aanpak zijn we als Gilsing nog beter in staat de lokale ondernemer te ondersteunen in de marketing naar zijn klanten. Samen met de ondernemer kunnen we bepalen wanneer en met welk medium zijn doelgroep wordt bereikt. Naast deze verschillende media verzorgt Gilsing met hulp van ongeveer 400 bezorgers dat de bladen wekelijks bij de lezers komen. Tegelijk met de weekbladen worden folders van klanten bezorgd die door middel van een aparte folder de aandacht van de klant willen bereiken. Al met al een compleet pakket waarmee we de communicatie van de (ultra) lokale ondernemer met zijn (potentiële) klant optimaal kunnen ondersteunen.


Bedrijfs- & verenigingennieuws

gmb-2018-266190 : Maasgouw

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning / de Horionstraat 5, 6097 BL te Heel / Maasgouw / verzonden 03 december 2018 / constructieve aanpassing in de woning / nieuwe beslistermijn...

gmb-2018-266092 : Maasgouw

Verleende omgevingsvergunning / hoogspanningsverbinding Buggenum-Kelpen, kadastraal bekend sectie A nr. 2019 / het kappen van ca. 23 bomen in de gevarenzone van de hoogspanningsverbinding

gmb-2018-266168 : Maasgouw

Verleende evenementenvergunning / Maasdijk ongenummerd, 6019 -- te Wessem / Maasgouw / verzonden op 4 december 2018 / het organiseren en houden van een muziekevenement op 28 en 29 december...

gmb-2018-266082 : Maasgouw

Verleende omgevingsvergunning / Heerepad ongenummerd, kavels 32, 33, 34 en 35, kadastrale sectie C nummer 4769 / het gewijzigd uitvoeren van een reeds verleende vergunning voor het bouwen...

gmb-2018-266110 : Maasgouw

Buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning / Kerkstraat 58 / het aanpassen van de bestaande bebouwing voor huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten

gmb-2018-266151 : Maasgouw

Verleende ontheffing Drank- en Horecawet / Maasdijk ongenummerd / het schenken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens een muziekevenement op 28 en 29 december 2018 van 19.00 uur tot 01.30...

gmb-2018-266184 : Maasgouw

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning / Brouwersstraat 26b / het plaatsen van een overkapping met gedeeltelijke productiehal / nieuwe beslistermijn 18 januari 2019